SBK nieuws

Geen enkele wereld is zo in beweging dan de economische wereld. Hieronder vindt u een selectie van de meest recente nieuwsberichten die een invloed kunnen hebben op uw bedrijf. Blijft u met vragen zitten? Neem gerust contact met ons op, dan helpen we u graag verder.

25 | 12 | 2020

BTW-verlaging voor afbraak en heropbouw

De toepassing van het BTW-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw wordt de komende twee jaar uitgebreid tot het ganse grondgebied voor de levering van woningen en appartementen. Meer lezen
16 | 12 | 2020

Einde van de 'kaasroute'

De Kamer en Senaat hebben hun goedkeuring gegeven aan het voorstel van bijzondere wet dat de zogenaamde ‘kaasroute’ afsluit. Daarmee gaat de route vanaf 15 december 2020 definitief dicht.  Dit heeft tot gevolg dat notariële schenkingen van roerend goed door een… Meer lezen
16 | 12 | 2020

Tot 3.000 euro boete bij niet-naleving aangifteverplichtingen KI

De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een voorontwerp van wet dat in een oplossing moet voorzien voor het nijpende probleem van in België belastbare inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerend goed. De nieuw daartoe in te voeren aangifteverplichtingen zullen worden… Meer lezen