Vrijstelling corona-premies verlengd

09 | 04 | 2021, SBK-Accountancy
De coronapremies die tot en met 31 december 2021 toegekend worden door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn vrijgesteld. 

De diverse Corona-premies die door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten worden toegekend tot en met 31.12.2021, zijn vrijgesteld van zowel personenbelasting als van vennootschapsbelasting. De corona-premies die door de federale overheid worden toegekend zijn in principe wel belastbaar volgens de gewone regels.

In de personenbelasting zal men deze premies niet moeten aangeven. In de vennootschapsbelasting worden deze premies in eerste instantie opgenomen in het resultaat, maar zal de vrijstelling gebeuren door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves.