Belasting op buitenlands vastgoed

31 | 03 | 2021, SBK-accountancy

Vanaf inkomstenjaar 2021 zal een KI aan uw buitenlands vastgoed worden toegekend. De termijnen voor indiening van de aangifte hangt af van de datum van aankoop van het buitenlands vastgoed.

Ons land werd door het Europees Hof van Justitie op de vingers getikt omdat het buitenlands vastgoed anders behandelde dan de onroerende goederen gelegen in België. Recent werd de fiscale wetgeving aangepast waardoor ook aan buitenlands onroerend goed een KI wordt toegekend dat als basis zal dienen voor de belastingheffing.

De nieuwe regeling is van toepassing op belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting of de rechtspersonenbelasting. De nieuwe wet heeft dus geen impact op de fiscale behandeling van buitenlands vastgoed aangehouden door vennootschappen.

De verplichtingen inzake de aangifte van het buitenlands vastgoed hangt af van de datum van aankoop :

  • Voor aankopen vóór 1 januari 2021 zal men vanaf juni 2021 tot uiterlijk 31 december 2021 de aangifte om het kadastraal inkomen te bepalen, kunnen indienen. Heeft men dit buitenlands vastgoed opgenomen in de laatste aangifte in de personenbelasting, dan zal de FOD Fiananciën hiervoor zelf contact opnemen.
  • – Via MyMinfin;
  • – Via een formulier dat beschikbaar zal zijn op de website van de FOD Financiën; of
  • – Via het formulier aan te vragen op het e-mailadres foreigncad@minfin.fed.beof op het postadres Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II-laan 33, bus 459 – 1030 Brussel.
  • Voor aankopen vanaf 1 januari 2021 zal men binnen de 4 maanden na de aankoop deze aankoop spontaan moeten melden. Men kan het formulier invullen:
  • – Op MyMinFin (formulier beschikbaar vanaf juni 2021);
  • – Door het formulier aan te vragen op het e-mailadres foreigncad@minfin.fed.beof op het postadres Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II-laan 33, bus 459 – 1030 Brussel.

Bij het invullen van de aangifte zal gevraagd worden om een beschrijving van het pand te geven alsook de ligging en de verkoopwaarde ervan.