Aftrekbaarheid van autokosten anno 2024

05 | 01 | 2024, SBK-accountancy

Het mag duidelijk zijn dat velen de bomen door het bos niet meer zien wat betreft de aftrekbaarheid van autokosten.  Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in het fiscaal “autolandschap”.

Overgangsregeling voor hybride wagens en wagens met verbrandingsmotor aangekocht tussen 1/7/2023 en 31/12/2025

Hier wordt de aftrekbaarheid nog steeds bepaald volgens dezelfde berekeningsmethode.  Dit wil zeggen dat de cataloguswaarde en CO2 uitstoot de fiscale aftrekbaarheid en het bedrag van het voordeel van alle aard bepalen.
Ter herinnering wordt de fiscale aftrekbaarheid berekend met volgende de formule 120% – (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2-uitstoot per km), met een minimale aftrek van 50%, of 40% indien het voertuig meer dan 200 gram CO2 uitstoot. Let op! Deze minima verdwijnen vanaf inkomstenjaar 2025!

Vanaf 2025 geldt onderstaande maximale aftrekbaarheid:

> maximaal 75% in 2025

> maximaal 50% in 2026

> maximaal 25% in 2027

> tot 0% in 2028

Ter info: de brandstofkosten van hybride wagens aangeschaft tussen 1/1/2023 en 30/7/2023 zijn nog maar voor de helft aftrekbaar. Overige kosten voor deze voertuigen blijven aftrekbaar volgens de huidige regels zoals hierboven vermeld.

 

Definitieve regeling voor alle wagens aangekocht vanaf 1/1/2026

Volgens de definitieve regeling zijn kosten niet langer aftrekbaar voor hybride wagens of wagens met een verbrandingsmotor aangekocht vanaf 1/1/2026.

Voor elektrische voertuigen wordt de huidige maximale aftrekbaarheid eveneens beperkt met de jaren, volgens de onderstaande regels:

> wagens gekocht in 2026 of eerder zijn 100% aftrekbaar

> wagens gekocht in 2027 zijn voor 95% aftrekbaar

> wagens gekocht in 2028 zijn voor 90% aftrekbaar

> wagens gekocht in 2029 zijn voor 82,5% aftrekbaar

> wagens gekocht in 2030 zijn voor 75% aftrekbaar

> wagens gekocht in 2031 zijn voor 67,5% aftrekbaar

 

Wat met het voordeel van alle aard?

Omdat de bedrijfswagens ter beschikking worden gesteld aan het personeel of hun bedrijfsleiders die de wagens ook mogen gebruiken voor privé- en woon-werkverplaatsing, wordt een forfaitair voordeel van alle aard aangerekend.  Op dat voordeel wordt een bedrijfsvoorheffing betaald.  Dus hoe hoger het voordeel van alle aard is, hoe meer belasting de gebruiker van het voertuig betaald.

Het voordeel van alle aard wordt forfaitair berekend en hangt af van de cataloguswaarde, de CO2 uitstoot en de leeftijd van de wagen.  Nieuw vanaf 2024 is dat de CO2 uitstoot wordt gekoppeld aan de jaarlijkse evolutie van de gemiddelde CO2 uitstoot van nieuw ingeschreven wagens.  Hoe lager de gemiddelde CO2 uitstoot van nieuwe ingeschreven voertuigen is, hoe hoger het voordeel van alle aard wordt voor de voertuigen met een verbrandingsmotor.

Omdat het voordeel van alle aard voor voertuigen met een verbrandingsmotor op basis van de nieuwe berekeningsmethode fors zou stijgen, werd voor 2024 voorzien in een overgangsregeling om deze stijging enigszins te temperen.

Voor volgend jaar wordt een stijging verwacht van het voordeel van alle aard van zo’n 30% tot 40% voor voertuigen met een verbrandingsmotor.