Afbraak en wederopbouw aan 6% btw: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

27 | 10 | 2023, SBK-accountancy

De tijdelijke maatregel voor afbraak-wederopbouw aan 6% btw voor heel België werd vorig jaar verlengd tot 31 december 2023. De maatregel blijft ook volgend jaar bestaan, maar onder andere voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2024 zal het 6% btw-tarief voor afbraak en wederopbouw slechts van toepassing zijn onder volgende voorwaarden:
– enkel particulieren kunnen nog genieten van het 6% tarief voor afbraak en wederopbouw;
– het moet gaat om hun enige en eigen woning en dit gedurende vijf jaar na het jaar van ingebruikname;
– de herbouwde oppervlakte mag maximaal 200 m² bedragen;
– het gebouw moet na uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als enige privéwoning. Tweede verblijven en woningen om te verhuren komen niet in aanmerking;
– men mag geen eigenaar zijn van een andere woning. Woningen waarvan u door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent, tellen daarvoor niet mee;
– de afbraak van een gebouw moet gepaard gaan met de wederopbouw op hetzelfde perceel.
– Vooraleer de btw opeisbaar wordt moet de bouwheer een verklaring sturen naar de Administratie waarin hij bevestigt aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Er moet gedurende 5 jaar voldaan blijven aan de voorwaarde dat de wederopgebouwde woning de enige en eigen woning van de bouwheer is. Indien er binnen deze tijdspanne niet langer voldaan is aan de voorwaarden, moet een gedeeltelijke terugstorting gebeuren van het btw-voordeel van 15%.

Deze permanente maatregel zal ook gelden voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning bestemd voor langdurende verhuur in het kader van het sociaal beleid door een bouwheer.

De verliezers zijn de sleutel-op-de-deurbedrijven, projectontwikkelaars en private investeerders. Deze partijen kunnen niet meer genieten van het verlaagd 6% btw-tarief voor afbraak- en wederopbouw hetzij om te verkopen, hetzij om zelf te bouwen.

Overgangsmaatregelen
Voor de reeds lopende projecten zijn volgende overgangsmaatregelen voorzien:

De tijdelijke maatregel afbraak-wederopbouw die in principe afloopt op 31 december 2023, kan verder worden toegepast voor leveringen van woningen en het bijhorend terrein, wanneer de omgevingsvergunning is aangevraagd uiterlijk op 30 juni 2023 en voor zover de btw opeisbaar wordt uiterlijk op 31 december 2024.

De permanente maatregel die van toepassing is in de 32 centrumsteden kan verder worden toegepast voor werk in onroerende staat waarbij de nieuwe sociale voorwaarden (enige eigen woning en maximaal 200 m² bewoonbare oppervlakte) niet zijn voldaan, wanneer de omgevingsvergunning is aangevraagd uiterlijk op 31 december 2023 en voor zover de btw opeisbaar wordt uiterlijk op 31 december 2024.