Wijzigingen registratierechten in 2024

05 | 01 | 2024, SBK-accountancy

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe regels van kracht voor wat betreft opstal- en erfpachtrechten. Ook de meeneembaarheid van registratierechten op aankoop van woningen werd afgeschaft.

Registratierechten op opstal en erfpacht van 2% naar 5%

Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 99 jaar.

Het recht van erfpacht, is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 15 tot maximaal 99 jaar.

De opstalhouder of de erfpachter moet registratierechten betalen op het totaal van de vergoedingen die hij of zij betaalt aan de opstalgever of erfpachtgever. Dat registratierecht is sinds 1 januari 2024 opgetrokken van 2% naar 5%.

Einde meeneembaarheid verkooprecht in Vlaams Gewest

De methode van meeneembaarheid van het verkooprecht in het Vlaams Gewest wordt afgeschaft voor alle nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024. Dankzij het systeem van meeneembaarheid door teruggave of verrekening van registratierechten, konden kopers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een gedeelte van het verkooprecht op een eerdere aankoop verrekenen met het verkooprecht op een nieuwe aankoop. Zo kon het bedrag van de te recupereren registratierechten oplopen tot maximaal 14.500 euro.  De toepassing van dit systeem was vaak omslachtig.

Voortaan zal de berekening van de registratierechten bij aankoop van een onroerend goed in het Vlaamse Gewest vrij eenvoudig zijn. Bij de aankoop van een bescheiden woning bestaat wel nog een extra rechtenvermindering. Maar bij alle andere aankopen gelden onderstaande verkooprechten bij de aankoop van volgende onroerende goederen:

> Algemeen standaardtarief 12%

> Onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen 10%

> Enige eigen woning 3%

> Enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie 1%

> Enige eigen woning kwalificerend als beschermd monument 1%

> Aankoop door beroepsverkopers 4%

> Aankoop van een sociale woning 1,5%

> Aankoop van een woning voor sociale verhuur 7%

> Aankoop van beschermde monumenten – Halvering van het normale tarief (tenzij enige eigen woning)

 

Er is nog een bijkomende vermindering voor een bescheiden woning die de enige en eigen woning is van de koper.  Een bescheiden woning wordt hierbij gedefinieerd als een woning waarvan de aankoopprijs maximaal 220.000 Euro bedraagt of 240.000 Euro indien de woning is gelegen in kernsteden of in de Vlaamse rand rond Brussel.

De bijkomende vermindering bedraagt dan 2.800 Euro.  Voor woningen met een ingrijpende energetische renovatie komt hier nog een bijkomende vermindering van 960 Euro bovenop.