Hoeveel investeringsaftrek in 2023?

03 | 02 | 2023, SBK-accountancy

Voor de investeringen die in 2023 gebeuren daalt de investeringsaftrek van 25% naar 8%. Voor een aantal specifieke investeringen is er een bijzondere investeringsaftrek van 20,5% tot 27,5%.

De eenmalige gewone investeringsaftrek die van toepassing is voor investeringen gedaan in 2023 door zelfstandigen en kleine vennootschappen daalt van 25% naar 8%.

Voor zelfstandigen die minder dan 20 personen tewerk stellen is het mogelijk om de gespreide investeringsaftrek toe te passen. De gespreide aftrek wordt dan elk jaar toegepast op de afschrijvingen in plaats van in één keer op de aanschaffingswaarde. In 2023 is de gespreide investeringsaftrek 17,5 %.

Verder is er nog de bijzondere investeringsaftrek van 20,5%. Deze is van toepassing op een selecte groep van investeringen zoals:
– Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling
– Digitale investeringen
– Energiebesparende investeringen
– Investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in de horeca
– Investeringen in octrooien

Voor investeringen in beveiliging van uw zaak is de investeringsaftrek zelfs 27,5%. Dat is ook het tarief van de gespreide bijzondere investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, wat toch voor deze investering een alternatief is voor de bijzondere (éénmalige) investeringsaftrek van 20,5%.