Fiscale aftrek voor lening tweede woning in 2023

08 | 12 | 2022, SBK accountancy

Wie een tweede woning koopt en daarvoor een lening afsluit, kan nog heel 2023 genieten van een fiscale aftrek in de personenbelasting.

Zowel in het Vlaamse als in het Brusselse gewest is de fiscale aftrek voor de eigen woning al enige tijd afgeschaft. Enkel de inwoners van het Waalse gewest kunnen nog genieten van een fiscale aftrek, de ‘chèque habitat’.

Maar voor wie leent voor de aankoop of verbouwing van een tweede woning kan nog genieten van een federaal belastingvoordeel in de personenbelasting tot en met 2023. De kapitaalaflossingen van deze leningen leveren een belastingvermindering van 30% op met een maximum van 2350 euro.

Opgelet! Deze korf van 2350 euro is snel gevuld aangezien ook de premies schuldsaldoverzekering op de lening alsook de individuele levensverzekeringspremies die u betaalt, terechtkomen in deze korf. Enkel de intresten van de lening zullen ook na 2023 nog aftrekbaar blijven ten belope van de KI‘s van de niet-eigen woningen die u in bezit zou hebben.