Langere verjaringstermijn voor laattijdige btw-aangiften

13 | 02 | 2023, sbk-accountancy

Sinds het begin van dit jaar zijn de verjaringstermijnen inzake btw verlengd in geval van laattijdige of niet-indiening van btw-aangiften.

In normale omstandigheden kan de btw drie jaar teruggaan om alsnog verschuldigde btw, interesten en boetes in te vorderen. Bijvoorbeeld, u krijgt in 2023 een btw-controle, dan kan het onderzoek betrekking hebben op de jaren 2020, 2021 en 2022 en ook het reeds verlopen gedeelte van 2023 zelf.

Vanaf 1 januari 2023 wordt deze onderzoeks- en verjaringstermijn verlengd van drie naar vier jaar ingeval van een laattijdige of niet-indiening van een btw-aangifte.

De verjarings- en onderzoekstermijn kan zelfs worden verlengd tot zeven jaar wanneer buitenlandse inlichtingen, een rechtsvordering of de kennisname van bewijskrachtige elementen aantonen dat belastbare zaken niet aangegeven werden, dat er handelingen ten onrechte vrijgesteld werden of dat er onrechtmatige btw-aftrekken toegepast werden.

De termijn van zeven jaar gold ook al in het geval van fraude, maar deze controle- en verjaringstermijn wordt verlengd tot tien jaar.

De verlenging van de controle- en onderzoekstermijn tot maximaal tien jaar betekent de facto ook dat de boekhoudkundige stukken best ook tien jaar worden bijgehouden. De bewaartermijn van de boekhouding staat wettelijk gezien nog vastgesteld op zeven jaar.