Federale steunmaatregelen tegen energiecrisis

03 | 11 | 2022, SBK accountancy

Om eenmanszaken, vennootschappen en vzw’s te ondersteunen in de energiecrisis voorziet de federale overheid ondersteuningsmaatregelen.

De steunmaatregelen vinden hun toepassing op 3 vlakken :

1. Bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen.

Een algemeen betalingsuitstel van twee maanden voor de betaling van:
> de bedrijfsvoorheffing voor de inkomsten betaald of toegekend in de maanden november en december 2022 (maandaangevers) en het vierde kwartaal 2022 (kwartaalaangevers);
> de aanslagbiljetten pb, VenB, RPB en Bni (aj. 2022) (vanaf de verzending van het aanslagbiljet heeft u vier i.p.v. twee maanden tijd om deze te betalen).

2. Economische werkloosheid
Voor de periode van 15.09.2022 tot en met 31.03.2023 kunnen energie-intensieve ondernemingen een beroep doen op het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Dat systeem is soepeler dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
Voor meer info, surf naar www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie.

3. Overbruggingsrecht
Voor de periode van 01.10.2022 tot en met 31.03.2023 kunnen zelfstandigen in hoofd- of bijberoep aanspraak maken op het energie-overbruggingsrecht als ze hun activiteit tijdelijk onderbreken of definitief stopzetten. Voorwaarde is dat men die onderbreking of stopzetting doet omdat de uitoefening van hun zelfstandige activiteit niet langer rendabel is door de stijging van de energieprijzen.
Voor meer info, surf naar www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-de-energiecrisis.