Hervorming Vlaamse registratierechten

27 | 09 | 2021, SBK accountancy

De Vlaamse regering wil vanaf 1 januari 2022 de registratierechten op de aankoop van een enige en eigen woning laten dalen van 6% naar 3% (en van 5% naar 1% bij energetische renovatie/herbouw). Voor de aankoop van tweede verblijven zouden de registratierechten stijgen van 10% naar 12%.

Aankoop enige eigen woning

Bij de aankoop van de ‘enige eigen woning’ zou het tarief van de registratiebelasting dalen van 6% naar 3%. Gaat u na de aankoop over tot een ingrijpende energetische renovatie of (gedeeltelijke) heropbouw, dan zou het tarief van 5% dalen naar 1%.

Deze nieuwe tarieven zouden vanaf 01.01.2022 van toepassing zijn. De datum van de authentieke akte is hierbij bepalend.

Afschaffing meeneembaarheid

Deze tariefdaling zou gepaard gaan met de afschaffing, vanaf 01.01.2024, van de zgn. meeneembaarheid (van maximum € 13.000) van de registratiebelasting die u betaald heeft bij de aankoop van een vorige woning. Tot deze datum heeft u als overgangsmaatregel de keuze tussen:

  • de nieuwe tarieven van 3% of 1%, zonder meeneembaarheid;
  • de oude tarieven van 6% of 5%, met neembaarheid.

Aankoop tweede eigendom

Voor de aankoop van een tweede eigendom zou het tarief van de registratiebelasting stijgen van 10% naar 12%, eveneens met ingang vanaf 01.01.2022.

Bron: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/nieuwsberichten/wijzigingen-verkooprecht-vanaf-1-januari-2022