Subsidie voor ecologisch en veilig transport

30 | 09 | 2021, SBK accountancy

Vlaamse ondernemingen met minstens één vrachtwagen van meer dan 3,5 ton kunnen tot 17 december 2021 een subsidie ontvangen tot 80% van de investeringen in veilig en ecologisch transport.

Voor welke uitgaven?

Volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie op voorwaarde dat de contracten of facturen gesloten zijn of dateren van na 1 januari 2017:

  • Uitgaven voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag.
  • Uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft.
  • Uitgaven voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast.
  • Uitgaven ter bevordering van de efficiëntie.
  • Uitgaven voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats.
  • Uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal.

Enkel uitgaven van maatregelen die nieuw zijn of waren na 31 december 2016 komen in aanmerking voor steun. Maatregelen die reeds bestonden vóór 1/1/2017 komen niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal € 100.000 per onderneming voor de drie kalenderjaren 2019, 2020 en 2021 (steun van de aanvragen 2019, 2020 en 2021 samen). Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van € 5.000 per voertuig.