Coronapremie na overbruggingsrecht

12 | 08 | 2021, SBK accountancy

Zelfstandigen die tijdens de periode van 01.10.2020 tot en met 30.04.2021 gedurende minstens 6 maanden een ‘corona-overbruggingsrecht’ ontvingen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een bruto premie van € 598,81.

De premie wordt eenmalig toegekend aan zelfstandigen die gedurende minstens 6 maanden een overbruggingsrecht ontvingen voor:

– gedwongen onderbreking (in 2020 en 2021);
– ondersteuning van de heropstart (in 2020);
– omzetdaling (in 2021).

Enkel zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep betalen,  komen in aanmerking.

De bruto premie van € 598,81 wordt in de personenbelasting afzonderlijk belast aan 16,5% waardoor er dan netto € 500 overblijft.

Komt u in aanmerking voor deze premie, dan zal uw sociale verzekeringsfonds u deze automatisch betalen op uiterlijk 30.09.2021. Ontving u hieromtrent nog geen kennisgeving op 01.09.2021, contacteer dan vóór 15.09.2021 uw sociaal verzekeringsfonds om de voorwaarden te onderzoeken.