Overbruggingsrecht opnieuw verlengd

04 | 08 | 2021, SBK accountancy

De diverse corona-overbruggingsrechten voor zelfstandigen werden opnieuw verlengd tot 30.09.2021.

Deze verlenging heeft betrekking op:

– Het dubbel crisis-overbruggingsrecht ingeval van een verplichte sluiting;

– Wanneer je de activiteit niet zelf moet sluiten maar voor minstens 60% afhankelijk bent van een zelfstandige activiteit die verplicht moet sluiten;

– Het crisis-overbruggingsrecht wegens een omzetdaling van minstens 40%. In dit geval moet de link┬átussen de omzetdaling en de corona-crisis kunnen worden gemotiveerd.

– Het crisis overbruggingsrecht voor een quarantaine van minstens 7 dagen.

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 30.03.2022 ingediend zijn bij het sociaal verzekeringsfonds.