Verplichte aangifte telewerk

31 | 03 | 2021, SBK

De regering heeft het toezicht op de verplichting van telewerk verstrengd. Voortaan moet je als werkgever elke maand ingeven hoeveel medewerkers telewerken, en voor wie thuiswerk niet mogelijk is.

Afgelopen week heeft de regering nieuwe Corona-maatregelen afgekondigd, waaronder een verplichting om een telewerkaangifte in te dienen. Die geldt voor alle werkgevers, behalve voor de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn (horeca, kappers, schoonheidszorgen…).

Concreet betekent dit dat u vanaf de maand april voor elke maand een aangifte moet indienen die de toestand weergeeft op de eerste werkdag van de betrokken maand :

  • De situatie op 1 april 2021 moet uiterlijk dinsdag 6 april 2021 aangegeven worden;
  • De situatie op 3 mei 2021 moet uiterlijk donderdag 6 mei 2021 aangegeven worden;
  • De situatie op 1 juni 2021 moet uiterlijk zondag 6 juni 2021 aangegeven worden.

U dient per vestigingseenheid 2 cijfers (geen namen) te melden :

  • Het aantal personen werkzaam per vestigingseenheid;
  • Het aantal personen werkzaam per vestigingseenheid die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is.

Onder personen worden de werknemers in dienst van de onderneming begrepen, alsook eventuele personen die structureel in onderaanneming voor u werken, zoals bijvoorbeeld zelfstandige consultants, interims, een poetsploeg, bewakingspersoneel e.d.

Onder niet-telewerkbaar wordt begrepen dat er in zijn geheel geen mogelijkheid is tot telewerken. Personen die volledig, gedeeltelijk of occasioneel kunnen telewerken vallen hier bijgevolg niet onder. Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en moeten ook niet opgenomen worden in het aantal niet-telewerkbare functies.

De ingegeven cijfers in de registratietool zijn niet bindend en mogen door de inspectie louter gezien worden als een hulpmiddel om de controle efficiënter te laten verlopen.

Hoe indienen? 

De aangifte is online in te dienen via volgende link van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm. De meest eenvoudige weg is om u aan te melden als burger waarna u het ondernemingsnummer invult van de onderneming waarvoor de aangifte wordt ingediend.

Indien u wenst dat wij voor u deze aangifte indienen, neem dat contact met ons op via info@sbk-accountancy.be.