Corona-uitstel onroerende voorheffing   

19 | 01 | 2021, SBK accountancy

De Vlaamse regering heeft beslist om tot 30 april uitstel te verlenen voor de betaling van de onroerende voorheffing en de erf- en schenkbelasting.

ONROERENDE VOORHEFFING

Rechtspersonen krijgen automatisch uitstel voor de betaling van de OV tot uiterlijk 30.04.2021. Er zullen in dat geval geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden.

Eenmanszaken kunnen voor de OV voor aanslagjaar 2020, die betrekking heeft op onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden, soepel een afbetalingsplan vragen, met 30.04.2021 als uiterste betaaldatum. Er zullen eveneens geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden.

REGISTRATIE- EN ERFBELASTING

Inzake registratiebelasting en erfbelasting voorziet Vlabel eveneens uitstel tot 30.04.2021 voor zowel betalingen als voor het vervullen van de nodige formaliteiten.