Interestvoet rekening courant 4,07% in 2021

14 | 01 | 2021, SBK accountancy

De interestvoeten voor het jaar 2021 zijn bekend. In 2021 mag u aan uw vennootschap maximaal 4,07% interest vragen op uw rekening-courant-tegoed.

CREDIT REKENING-COURANT

Heeft u een rekening-courant-tegoed, dan mag u zich daarvoor een ‘marktconforme’ interest laten toekennen door uw vennootschap. Het tarief voor 2021 is vastgesteld op 4,07%. Voor het jaar 2020 bedroeg deze rentevoet nog 4,09%.

Dit tarief is gebaseerd op de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet van november van het voorgaande jaar, verhoogd met 2,5%. Dit tarief wordt beschouwd als marktconform.

DEBET REKENING-COURANT

Heeft u geld geleend van uw vennootschap is de rentevoet die hierop moet berekend worden 10,2%voor het inkomstenjaar 2020. Voor het jaar 2019 bedroeg deze nog 8,78%.