Overbruggingsrecht verlengd

20 | 01 | 2021, SBK accountancy

De overheid heeft het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd voor februari en in sommige gevallen ook voor de maand maart.

Bij gedwongen onderbreking activiteit
Zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken door beslissingen van de overheid, of die afhankelijk zijn van deze activiteiten en hun activiteit bijgevolg moeten onderbreken, zullen ook voor de periode van 1 tot en met 28 februari 2021 kunnen genieten van het dubbele overbruggingsrecht. Deze uitkering bedraagt € 3.228,20 (met gezinslast) of € 2.583,38 (zonder gezinslast), en kan gecumuleerd worden met de take-away in de horeca en click&collect. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist.

Bij omzetdaling van minstens 40%
Zelfstandigen die weliswaar actief zijn, maar economisch getroffen worden door de coronacrisis, blijven (minstens) tot en met 31 maart 2021 genieten van het overbruggingsrecht. Deze uitkering bedraagt € 1.614,10 (met gezinslast) of € 1.291,69 (zonder gezinslast). Voorwaarde is wel dat men een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Bij quarantaine of zorg voor een kind
Tot en met 
(minstens) 31 maart 2021 hebben zelfstandigen in bepaalde situaties recht op een overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind. Aan het sociale verzekeringsfonds moet men een attest van quarantaine of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum van opvang van gehandicapte personen overhandigen, dat de sluiting of het verplicht volgen van onderwijs op afstand bevestigt. Men komt niet in aanmerking als men zijn zelfstandige activiteit van thuis uit kan organiseren.

Het overbruggingsrecht moet aangevraagd worden bij het sociale verzekeringsfonds dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.