Verlenging verhoogde investeringsaftrek

27 | 12 | 2020, SBK accountancy

Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting geldt een gewone investeringsaftrek van 25 % voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot 31 december 2022.

 

Waarover gaat het?

Zowel de zelfstandige natuurlijke personen als de kleine vennootschappen kunnen voor de investeringen die zijn gedaan in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 aanspraak maken op een investeringsaftrek van 25%.  Voor grote vennootschappen werd de investeringsaftrek voor gewone investeringen op  ‘0’ gebracht.

Deze investeringsaftrek wordt nu verlengd en is dus ook van toepassing op de investeringen gedaan in 2021 en 2022.

Overdracht aftrek

Al eerder werd – wat de in 2019 verkregen of tot stand gebrachte activa betreft – de overdracht  uitzonderlijk uitgebreid. In plaats dat de overdracht beperkt is tot 2020, is overdracht nu mogelijk naar 2021.

De Programmawet van 20 december 2020 heeft bepaald dat de termijn voor de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek ook voor de investering gedaan in 2021 en 2022 met 2 jaar verlengd worden in de vennootschapsbelasting.

In de personenbelasting is de niet benutte investeringsaftrek onbeperkt overdraagbaar.

Geplande inwerkingtreding: 1 januari 2021.