Win-win-kapitaal voor vennootschappen

11 | 02 | 2021, SBK accountancy

Vlaamse kmo’s kunnen vanaf 21 februari 2021 hun eigen vermogen op een fiscaalvriendelijke manier (her)financieren met het zogenaamd win-win-kapitaal.

Win-win-kapitaal

Natuurlijke personen kunnen, door geld te storten op de rekening van een kmo, op een fiscaal gunstige manier nieuwe aandelen van deze kmo verwerven. Het gaat dan meestal om een familielid, een vriend of een goede kennis. Vandaar wordt dit ook wel het ‘vriendenaandeel’ genoemd (Vlaams decreet, 25.11.2020, BS 23.12.2020).

Voor wie?

Iedere natuurlijke persoon met fiscale woonplaats in het Vlaams gewest die geen bedrijfsleider of werknemer is in de betrokken kmo (alsook hun echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner). Daarnaast mag deze persoon, op het moment van de inbreng, niet reeds meer dan 10% van de aandelen of stemrechten hebben.

Welke aandelen?

In principe alle kmo’s met een economische activiteit die in het Vlaams gewest gevestigd zijn, mits de voorwaarden voldaan zijn. Managementvennootschappen, vastgoedvennootschappen en kmo’s die een woning ter beschikking stellen van hun bedrijfsleider (of diens echtgeno(o)t(e)/kinderen) zijn echter uitgesloten.

Voor welk bedrag ?

De kmo mag in totaal niet meer dan € 300.000 aan win-win-kapitaal ontvangen. Per natuurlijk persoon is de inbreng beperkt tot € 75.000 per jaar.

Wat is het fiscaal voordeel?

De bevriende aandeelhouder geniet gedurende vijf jaar een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het bedrag dat hij in de betrokken kmo investeert. Dit belastingkrediet kan oplopen tot maximaal € 1.875 per jaar (€ 75.000 x 2,5%).

Procedure

Na de volstorting moet er een ‘uitgifteovereenkomst vriendenaandeel’ opgemaakt worden. Samen met het verslag over de uitgifteprijs moet deze uitgifteovereenkomst overgemaakt worden aan PMV/z-Waarborgen nv om te registreren.