6% btw op zonnepanelen, -boilers en warmtepompen

30 | 03 | 2022, SBK-accountancy

Het btw-tarief van 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers geldt van 1 april 2022 tot 31 december 2023.

Vanaf 1 april 2022 geldt een tijdelijk verlaagd 6%-btw-tarief op de levering en de plaatsing van :
– fotovoltaïsche zonnepanelen en thermische zonnepanelen
– zonneboilers
– warmtepompen
De installaties moeten wel in de nabijheid van de woning worden geplaatst en de woning moet hoofdzakelijk worden gebruikt als privéwoning.
Om technische of esthetische redenen mogen deze installaties ook geplaatst worden op een aanpalend terrein aan de woning of op een bijgebouw.
Het verlaagd btw-tarief mag niet toegepast worden als de voormelde installaties uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt zoals bijvoorbeeld zwembaden en sauna’s.
Deze maatregel geldt dus in het bijzonder voor woningen die jonger zijn dan tien jaar. Voor woningen die ouder zijn dan tien jaar was het 6%-btw-tarief reeds van toepassing.
De dienstverrichter moet op zijn factuur de volgende vermelding zetten:
“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”