Uitstel voor btw-vrijstelling uitvoer

18 | 03 | 2022, SBK-accountancy

De inperking van de btw-vrijstelling voor vervoerdiensten bij uitvoer wordt uitgesteld tot 1 september 2022. Specifiek gaat het over vervoer van goederen die de EU verlaten.

Vervoerdiensten die samenhangen met de uitvoer van goederen zijn vrijgesteld (volgens art. 41, §1, 3° W.Btw) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1 De vervoerdienst moet rechtstreeks verband houden met uitvoer. De dienst moet m.a.w. verricht worden met het oog op de uitvoer of m.a.w. de uitvoer voorbereiden en/of mogelijk maken.

2 Op het ogenblik dat het vervoer aanvangt, moet het vaststaan dat de goederen vervoerd zullen worden naar een derde land.

3 Op het ogenblik waarop de goederen de EU verlaten, moeten ze zich nog in dezelfde staat bevinden als bij het vertrek van het vervoer. Het enige dat ermee gebeurd mag zijn, is dat ze verpakt werden.

4 De opdrachtgever van het transport moet de verkoper of de koper van de goederen zijn. De transportdienst verricht door de onderaannemer kan de btw-vrijstelling dus niet genieten (circulaire 2021/C/96, 27.10.2021).

Dit wil zeggen dat wanneer een Belgische transporteur een beroep doet op een onderaannemer om goederen te vervoeren naar een land buiten de EU, deze onderaannemer zijn diensten moet factureren met Belgische btw.

Deze verplichting gold in principe vanaf 1 april 2022 maar werd nu uitgesteld tot 1 september 2022. Dus tot 1 september moet de Belgische onderaannemer-transporteur zijn diensten met betrekking uitvoer van goederen factureren zonder btw. Hij vermeldt op zijn factuur: ‘Vrijgesteld van btw-dienst die verband houdt met uitvoer’.

De verplichting voor de onderaannemer-transporteur tot het aanrekenen van Belgische btw geldt niet voor transporten met betrekking tot invoer van goederen. Voor diensten met betrekking tot invoer blijft de btw-vrijstelling gelden.