Verstrenging btw-vrijstelling voor medische verzorging

30 | 12 | 2021, SBK-Accountancy

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de regels voor de btw-vrijstelling voor diensten van medische verzorging.

 

Voor die vrijstelling moeten er twee voorwaarden vervuld moeten zijn: de personele en de materiële voorwaarde.

De personele voorwaarde

De personele voorwaarde houdt kort gezegd in dat de dienstverrichter voldoende gekwalificeerd moet zijn om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken. Dat is steeds het geval voor de beoefenaar van een beroep bedoeld in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 2015. Hierbij kwam later ook een uitbreiding naar het beroep van homeopaat, osteopaat, chiropractor en acupuncturist.

De materiële voorwaarde

De materiële voorwaarde houdt in dat de verstrekte medische verzorging een therapeutisch doel moeten hebben.

Er zijn ook nog beoefenaars van andere dan de hiervoor vermelde gereglementeerde (para)medische beroepen, van wie de diensten inzake medische verzorging met therapeutisch doel van btw vrijgesteld zijn.  Maar omdat zij niet worden vermoed voldoende gekwalificeerd te zijn om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken, moeten zij hun kwalificaties aantonen op basis van een certificaat dat werd afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van het land waar die instelling gevestigd is.

Vooraleer zij de btw-vrijstelling willen toepassen, moeten zij een kennisgeving doen aan de btw-administratie.  Deze kennisgeving dient elektronisch te gebeuren volgens een bepaalde procedure.

Aan de hand van de ingediende gegevens zal de fiscus beoordelen of de beroepsbeoefenaar beschikt over de noodzakelijke kwalificaties om ze voldoende kwalitatieve medische verzorging te kunnen verlenen.

Voor verdere toelichting kan u contact opnemen met ons kantoor.