Geen btw-attest 6% bij renovatie meer nodig

06 | 01 | 2022, SBK-accountancy

Vanaf 1 januari 2022 heb je geen btw-attest 6% meer nodig voor werkzaamheden aan privéwoningen. Het attest wordt vervangen door een verklaring op de factuur.

Werken in onroerende staat aan een gebouw kunnen onder bepaalde voorwaarden aan 6% btw.  Hiervoor diende de klant een btw-attest te ondertekenen waarin hij verklaart dat de voorwaarden vervuld waren om het 6% tarief toe te passen.  Sinds 01.01.2022 wordt dit attest vervangen door een verklaring op de factuur. In plaats van dit attest moet de aannemer voortaan de volgende verklaring op de factuur vermelden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer.”

Overgangsregeling

Tot 30.06.2022 is er de keuze tussen het attest of de verklaring.  Vanaf 01.07.2022 is de verklaring op de factuur echter verplicht voor het btw-tarief van 6%.